Sorry, no posts were found.

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แป้น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนรักษ์ ศรีมหาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเร รายละเอียด…

“ARTY17 Mini Marathon 2019”

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นำโดย นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา และคณะบุคลากร รายละเอียด…

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพื้ รายละเอียด…

พิธีบำเพ็ญกุศล

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร รายละเอียด…

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินท รายละเอียด…

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส รายละเอียด…

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน รายละเอียด…