ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพลีกรรม เชิญน้ำศักดิ์สิทธฺิ์

ในวันเสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเชิญขัน Read More …

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ในวันเสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอ Read More …

ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ในวันที่ 4-5 เดือน เมษายน พ.ศ 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดการประชุม ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ Read More …

การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา และหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลื Read More …

โครงการกีฬาอนุชนสเปเชียวโอลิมปิคไทย

วันที่ 29 เดือน มีนาคม  2562 นายสุวิทย์  สุทาลา ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกีฬาอนุชนสเปเชี Read More …

นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2562  นักศึกษา มหาวิทยลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาเรียนรู้รายวิชา จิตวิตทยาสำหรับครู เข้าศึกษาดูงาน เพื่อใ Read More …