ประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจำจังหวัด 77 ศูนย์

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รองผู้อำนวยการและคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุม Read More …

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดพะเยา2.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม-2563.pdf