ประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจำจังหวัด 77 ศูนย์

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รองผู้อำนวยการและคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจำจังหวัด 77 ศูนย์ โดยนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้
(1) การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– แนวทางการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องการเปิด-ปิดสถานศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเรื่องอื่นๆ
– การบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นางสาวสอางค์ จงสัวดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(2) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
– คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
– การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (โดย นางสาวสุพิชฒาย์ เสาหะพานิช ศน.สพป.สระบุรี เขต 1 และ นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ผอ.รร.บ้านแม่ตาว จ.ตาก สพป.ตาก เขต 2)
– โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
– แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับครอบครัวและชุมชน (โดย นายสุพล บุญธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง)
– โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับครอบครัวและชุมชน
– โครงการห้องเรียนคู่ขนาน (โดย นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สศศ.)
(3) ศูนย์วิจัยนวัตกรรม (โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง)
(4) โครงการปักหมุดค้นหานักเรียน เพื่อสำรวจเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นภายใต้ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์)
(5) การจัดทำประวัติการก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ (นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย)
(6) หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ (โดย นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
(7) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *