ห้องเล่นบำบัด (Play Therapy Room)

นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้จัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างห้องเล่นบำบัด (Play Therapy Room) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการสร้างนวัตกรรมส่งผลให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีพัฒนาการด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ด้านทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ด้านทักษะทางสังคม และด้านทักษะการใช้สติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ หลังการใช้เพิ่มขึ้นก่อนการใช้ห้องเล่นบำบัด (Play Therapy Room)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *