ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ