ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การประกาศผลคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ