ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศรถตู้.pdf