ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กายภาพ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ