กิจกรรมวันหนูน้อยอาเซียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นำโดย นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลกรศูนย Read More …

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา่ นำโดย นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา และบุคลากรศูนย์ฯ เ Read More …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทส Read More …

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม Read More …

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะ Read More …

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนมิถุนายน 2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนมิถุนายน.pdf

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนพฤษภาคม

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนพฤษภาคม.pdf

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนเมษายน.pdf

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศ.pdf