ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพ