ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศรถตู้.pdf

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อรถตู้สำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตู้สำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ