13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่ำกว่า 19 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศ-ศกศ.พย.pdf