กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายสุวิทย์ สุทาลา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึก Read More …

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำหรับเด็กพิการ

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ประกวดราคาการก่อสร้าง.pdf

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นำโดยนายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหว Read More …

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

https://www.facebook.com/phayaosec.ac.th/posts/4007866299246835 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดประชุมผู้อำนวยการ Read More …

ต้อนรับคณะผู้บริหารฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ต้อนรับ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดร. ปนัดดา วงค์จันต Read More …

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ดอกแก้วเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ดอกแก้วเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในการแข่ Read More …

ประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจำจังหวัด 77 ศูนย์

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รองผู้อำนวยการและคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุม Read More …