ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศ.pdf

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ประกาศ.pdf รายละเอียดแนบท้าย https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ปร Read More …