โครงการพัฒนาและอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาและอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมพัฒนาองค์ความร Read More …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นำโดย นายสุวิทย์สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา และบุคลากรศูนย์ฯ Read More …

รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา มอบหมายให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เข้ารับรางวัลสถานศึก Read More …