ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

Doc04025020220609090113

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศขอรับทุน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่ำกว่า 19 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศ-ศกศ.พย.pdf