ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

การจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รองผู้อำนวยการฯ และคณะ เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด พินิจ แก้ว Read More …

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม

logo ศูนย์ฯพะเยา

New 20170922 01