รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนมิถุนายน 2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนมิถุนายน.pdf

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนพฤษภาคม

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนพฤษภาคม.pdf

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือนเมษายน.pdf

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม