รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2563

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม-2563.pdf