ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ประกาศ.pdf