ผู้บริหาร


นายสุวิทย์ สุทาลา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา