ผู้บริหาร


นายสุวิทย์ สุทาลา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
นางสุชาดา  ปาดอน นางจารุณีย์ ปางพรม
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ