ผู้บริหาร


 

นายกมล ผาคำ
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา