การจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รองผู้อำนวยการฯ และคณะ เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด พินิจ แก้ว Read More …

ห้องเล่นบำบัด (Play Therapy Room)

นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้จัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างห้องเล่นบำบัด (Play T Read More …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/โครงการก่อสร้าง-อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษป.pdf 

ศึกษาดูงาน

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี Read More …

พิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ โดยมีนายพีรัช จันธิมา Read More …