ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศขอรับทุน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถตู้สำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศรถตู้