“ARTY17 Mini Marathon 2019”

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นำโดย นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา และคณะบุคลากร Read More …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

https://www.phayao-sec.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ประกาศ.pdf

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพื้ Read More …

พิธีบำเพ็ญกุศล

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร Read More …

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินท Read More …

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส Read More …

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน Read More …